Zamena i balansiranje pneumatika za sva vozila

Provera stanja guma (pneumatika)

Pri samom dolasku u AS Đole Šljukić u Zemunu, proveravamo stanje pneumatika na Vašem vozilu. Potrebno je da šara pneumatika bude dovoljne dubine i da pneumatik nije deformisan.

Zamena i balansiranje guma

Nakon savetovanja oko odabira proizvođača i nabavke guma, vrši se zamena i balansiranje. AS Đole Šljukić poseduje savremenu mašinu za balansiranje pneumatika.

Koje gume da kupim?

Prvo, treba izbegavati pneumatike koji su pri kraju roka korišćenja (popusti postoje sa razlogom). Jeftine gume, kako se često ispostavi, više koštaju, jer kraće traju. Ako ste u nedoumici, AS Đole Šljukić će Vam dati pravi savet.

AS Đole Šljukić Zemun će Vam pomoći u odabiru, montaži i balansiranju pneumatika za Vaše vozilo. Redovno se edukujemo o novim pneumaticima na tržištu.

Ako vam je potreban kvalitetan servis

Dođite do nas